Volg ons op Twitter Help ons netwerk groeien op LinkedIn Volg ons op Google + Help ons netwerk groeien op LinkedIn
Op zoek naar een catering service?
Kasper Kookt Catering
onderdeel van De Putse Hoeve Catering
+31 (0)497-556500 of +31 (0)6-53485185

Disclaimer

Algemeen
V.O.F. De Putse Hoeve Catering (Kamer van Koophandel 171 83 684 ), hierna te noemen DPHCatering, verleent u hierbij toegang tot deputsehoevecatering.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te bekijken en/of te kopen. DPHCatering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DPHCatering spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DPHCatering.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DPHCatering. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DPHCatering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.